پهلوگیری کشتی CHIEF AHMAD

پهلوگیری کشتی CHIEF AHMAD

با توجه به استقبال  روز افزون از اسکله کاوه قشم توسط جامعه تجاری ایرانی و بین المللی کشتی  CHIEF AHMAD جهت  بارگیری 1500 تن سیمان در اسکله کاوه قشم پهلو گرفت  و پس از مراحل اداری و بارگیری محصولات سیمان به سوی مقصد که کشور سومالی بود به راه افتاد. 

تاریخ ثبت خبر : یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵