تجلیل از کارگران نمونه به مناسبت روز کارگر

تجلیل از کارگران نمونه به مناسبت روز کارگر

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد 
توان  دست هایت را می ستایم ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش
برگزاری مراسم تجلیل روز کارگر از کارگران نمونه با حضور 
مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس دهقان

تاریخ ثبت خبر : چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳