درباره گروه شرکت‌های سی‌دلف


  تغییرات بنیادین دنیای امروز نیازمند امکانات و توانمندی های ویژه است. با گسترش حمل و نقل بین المللی و ارتباطات فراملّی فرصت ها و امکانات بی شماری در این زمینه بوجود آمده است. شرکت خدمات دریایی و بندری سی دلف مهمترین هدف خود را ارائه خدماتی جامع و کامل به مشتریان می داند. در همین راستا تلاش نموده ، بخش گسترده ای از نیاز های مشتریان خود را در سراسر جهان پوشش دهد.آغاز فعالیت این شرکت در سال 1358 با فعالیت های بندری شامل تخلیه و بارگیری و محوطه نگهداری کالا و کانتینر آغاز شد.
  این شرکت خدمات تخصصی خود را در قالب قرارداد های منعقده با سازمان بنادر و دریانوردی و سایر شرکت های مطرح و صاحب نام کشور به ویژه در محدوده مجتمع عظیم بندری شهید رجایی به خطوط و شرکت های نماینده کشتیرانی های مختلف و همچنین طیف وسیعی از صاحبان و نمایندگان شرکت های حمل و نقل بین المللی ارائه می نماید این شرکت که از اعضای فعال انجمن پایانه داران بنادر ایران و انجمن کشتیرانی می باشد، با در اختیار داشتن بزرگترین پایانه های کانتینر و مواد معدنی و همچنین ناوگان مجهز و مدرن حمل و نقل کالا و کانتینر در محوطه های بندری و بین بندری، سهم قابل ملاحظه ای از عملیات کانتینری و غیرکانتینری در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (بزرگترین و فعال ترین بندر تجاری ایران ) را به خود اختصاص داده است.
پس از گذشت سه دهه از حضور پر رنگ این شرکت به عنوان یک شرکت پیشرو در ارائه خدمات بندری اکنون فصل نوینی از حضور را تجربه می کنیم.
فارسی